piątek, 27 marca 2020

I miss the peace - Sielsko Anielsko

Greetings after a short break. In this post, I would like to present this year's entry to the Annual Tabletop World Painting Competition. As some of You may recall, the entries I make will form a single City board, last year I entered the "At the gates" segment, now its time for the agricultural segment. 

Witam po krótkiej przerwie. W tym wpisie chciałbym przedstawić tegoroczną pracę na konkurs Tabletop World. Jak niektórzy może pamiętają, prace które tworzę na te konkursy w końcu staną się jednym wielkim stołem z makietą miasta. W zeszłym roku była praca "U bram", w tym roku jest to segment wiejski. Apart from presenting my entry, I would also like to write something of a review of some products I used, especially the Tabletop World buildings. Everyone who follows what I did in the last few years knows I am a TTW fanboy. And it's not that hard to be one tbh. In this diorama, I used five buildings from the Croatian company: The Watermill, Stables, Windmill and two different cottages. I also used the river pieces that I was left with after the "at the gates" diorama. Now let me say a few words about them.

Poza samą prezentacją dioramy, chciałbym napisać kilka recenzji i przemyśleń dotyczących użytych produktów, w szczególności przemyślenia dotyczące budynków TTW. Każdy kto śledzi moją aktywność modelarską wie, że jestem fanboyem firmy TTW. I nie jest trudno nim zostać jak się zapoznamy z ich pracami. Na tej makiecie użyłem 5 ich budynków: Młyn wodny, stajnia, wiatrak i dwie różne chaty. Zużyłem również resztę segmentów ich rzeki które zostały mi z poprzedniej makiety. Teraz kilka słów o budynkach.The Watermill, Windmill and two cottages are from the 28 mm Midgard series. The stable is a building from the new range TTW is introducing - Altburg which is heroic 32 mm scale. The difference in scale is not an issue though, as they are fully compatible. This is the second building from that range, the first one being the Merchant shop for which I am saving pocket money to buy in the future, the stables were part of a Kickstarter campaign I backed last year.  

Młyn, Wiatrak i dwa domki są z 28mm serii Midgard, natomiast stajnia z nowej linii którą wprowadza TTW - Altburg (32 mm). Różnica w skali nie jest problemem, gdyż budynki są ze sobą kompatybilne. Jest to drugi z budynków tej serii, pierwszy to dom kupca, na który choruję od jakiegoś czasu i zbieram zaskórniaki by kiedyś go nabyć. Stajnia była wypuszczona w kampanii Kickstartera w zeszłym roku. 


Now the review, although so much has been said already. There is one sentence that I repeat as mantra when it comes to TTW products, and it's really hard to come up with something more creative. There are absolutely no other terrain pieces on the market of such quality and level. There are lots of great terrain pieces on the market, including some very interesting options for 3d printing, with my favourite being the Wightwood Abbey set from Infinite Dimensions of which I used two pieces on this board - the pigsty and the beehive. But. Despite being great designs, when placed next to TTW products, you can see the massive difference in quality and detail. I am not taking anything away from IDG, as you can put them next to GW buildings or basically any other manufacturer and they will look fantastic. But Tabletop World is unique. When you hold that building and see the texture and depth of every stone, absolutely no need to repair, scrub, clean anything, the level of detail and the design. Its absolutely top-notch quality, and it's hard for me to imagine buildings of higher quality. TTW is the pinnacle of tabletop terrain quality. There is one downside. It's the price. They are expensive. But hey. You want a Maybach or Ferrari, you will not buy them cheap. 

Teraz recenzja, choć napisano o TTW już prawie wszystko i ciężko wymyśleć coś nowego i kreatywnego. Zdanie które powtarzam cały czas jak mantrę to "nie ma lepszych budynków na rynku". Jest wielu producentów fantastycznych terenów, domków, ostatnio coraz popularniejsze robią się wydruki 3d, wśród których do moich ulubionych należy zestaw klasztorny od Infinite Dimensions Games. Nie chcę umniejszać firmie IDG, bo mają fantastyczne projekty, ale gdy postawi się ich budynek obok TTW, no widać różnicę gołym okiem. Klasztor może bez problemu stać zaraz obok np. budynków GW, ale produkty TTW są unikalne. Gdy weźmie się taki budynek do ręki, zobaczy fakturę każdego kamienia, głębię tego budynku, poziom detali i wizję artystyczną projektanta a także fakt, że nic nie trzeba czyścić, nie ma nadlewek, nie ma bąbelków, no czysta perfekcja. Jest jednak jeden minus - cena. Są drogie. Ale chcesz kupić Maybacha czy Ferrari to też nie zapłacisz mało. 
So summing up the buildings, 5 TTW ones and two pieces from The Wightwood Abbey in this set. The Abbey itself will have its own segment with a few twists of my own and will be directly connected to the farm board. When it comes to the Townsfolke who reside in my city, I have to give one big shoutout. It's Evocatus Miniatures with their Goldfields line (I backed the kickstarter and had the minis printed by Grzesiek from Anvil Studios). Absolutely gorgeous medieval themed miniatures. I have a lot more to paint and use on future projects, but I simply adore their style. 

Podsumowując, użyłem 5 budynków TTW i dwa wydruki z zestawu Klasztornego. Sam klasztor będzie miał swój segment który bezpośrednio będzie się łączył z przedstawianą makietą. Gdy chodzi o mieszkańców miasta, muszę wyróżnić szczególnie firmę Evocatus Miniatures i ich modele z kickstartera Goldfields (wydrukowanych dzięki uprzejmości Grześka z Anvil Studios). Przepiękne średniowieczne modele, pasujące do każdej makiety zarówno historycznej  jak i fantasy. Mam jeszcze wiele modeli do pomalowania i użycia na kolejnych segmentach, ale uwielbiam styl i różnorodność modeli. 

I would like to give special thanks Grzesiek from Anvil Studios, who has been supporting me with 3d printing all this time, and it has been a very fruitful cooperation for both of us I should hope. 

Chciałbym bardzo podziękować Grześkowi z Anvil Studios za wsparcie w druku 3d, jest to dla mnie bardzo owocna współpraca (mam nadzieję że ze wzajemnością). 

If you like my work, please be sure to visit my profile on Instagram, where I post much more photos on a regular basis. Likes, comments and follows are much appreciated and give me a positive boost to continue. IG: @picassawi If you have any questions or just wanna chat about our hobby I am available on Instagram or messenger. 

Jeżeli podobają Ci się moje prace, zapraszam serdecznie na Instagrama, gdzie publikuję więcej fotek a każdy komentarz, polubienie i follow mobilizują do dalszej pracy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zawsze chętnie odpowiem ale i pogadam na hobbystyczne tematy, natomiast na bloga zaglądam sporadycznie, lepiej łapać mnie na insta lub pisać na messengerze :) IG: @picassawi 

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Wieża Maga - Druk 3d

Pierwszy projekt w 2020 roku to drukowana Wieża Maga od Printable Scenery, którą wykonałem dla Grzegorza z Anvil Studios jako materiał prezentacyjny. Wieża drukowana była z ABSu na drukarce Zortax m200 Plus. Model jest bardzo fajny, wszystkie elementy do siebie pasują, po wygładzeniu acetonem nie ma linii druku. Jakościowo porównam do budynków GW (jednak Tabletop World to przynajmniej liga wyżej). Brama od GW, weathering zrobiony kredkami AK, do tego mała konwersja (dodałem posągi harpii od Mantica). Drzewo to samoróbka z drutu, listowia od woodland scenics, oraz nasion brzozy by oddać jesienny klimat. Mam nadzieję że się podoba!

The first project in 2020 is the Sorcerer's Tower from Printable Scenery, which I made for Grzegorz from Anvil Studios as a showcase. It was printed using ABS on a Zortax m200 Plus printer. The model is very nice, all the elements fit perfectly, after giving it an acetone scrub no print lines were visible. I'd compare it to GW buildings quality-wise (It's still not in the range of TabletopWorld products which are another league). The gate is from the GW set, pimped using Mantic's harpies as statues, weathered using AK Weathering pencils. The tree is self-made using wire, foliage, polyfiber and birch seeds to give it an autumn look. Enjoy!wtorek, 7 maja 2019

U bram / At the gates - first bilingual post!


 W końcu! Zajęło to lata. Ciężko było wykonać ten krok, ale pierwszy moduł makiety, która była jednocześnie pracą na coroczny konkurs Tabletop World (niestety nie udało się zdobyć podium) jest skończony. Poniżej opiszę (chciałem krótko ale wychodzi już lekki elaboracik) co i skąd jest oraz ogólny zamysł całej makiety.

At last! It took ages. It was hard to do the initial step, but finally the first module of my diorama/gaming table which was also the entry to the Annual Tabletop-World Competition (unfortunatelly I didn't win or place on the podium) is ready! Below you can find out what I am planning next and what was used to build this piece.

Na początek wymiary. Moduł ma 120x60 cm. Cały stół ma mieć przynajmniej 240x120cm (a możliwe 300x120). Plan jest taki, by każdy moduł dało się połączyć dość dowolnie, choć pierwotne ustawienie będzie najbardziej optymalne i zachowa logiczny ciąg. Pierwszy moduł stworzyłem tak, by mury obronne z bramą zakrywały linię łączącą dwa sąsiadujące moduły. Rzeka która przepływa wszerz dioramy wpada do morza, gdzie znajdziemy wrak statku. Wzdłuż brzegu z jednej strony znajduje się droga która rozwidla się w dwie strony. Na środku znajduje się most który łączy oba brzegi a zaraz obok znajduje się przystań rybacka. 

Lets start with the dimensions. The board is 120x60 cm (4"x2"). The whole table will be 240x120 cm (8x4). The plan is to make it available to put all the modules in any order, although the original setting will be the most optimal and logical. The first board is constructed in a way, that the City Walls cover the joint between two modules. The river that runs through the diorama ends with a part of the sea, and the Gloomtide shipwreck sunk in resin. There is a bridge in the middle connecting the river banks and a fisherman's hut as well. 
Za murami zacznie się właściwe miasto z rynkiem. Ilość budynków zależeć będzie od finansów, ale już mam sporą kolekcję budynków Tabletop World, ale również innych producentów. Miasto płynnie zakończy się klasztorem z cmentarzem by zamknąć część zurbanizowaną. Powinno to zająć 2, ale być może będą to 3 moduły - czas pokaże ile modeli uda mi się dozbierać. Ostatnim modułem będzie segment "rolniczy". Tam znajdzie się znowu mały fragment rzeki z fantastycznym młynem wodnym od Tabletop World, będzie wiatrak i pola uprawne oraz wiejskie chaty.

Beyond the walls the city will start. The number of buildings depends on my finances, but I already have a big collection of Tabletop World buildings, as well as other manufacturers. The City/Town will end with a big Abbey with a giant Cathedral and a Cementary to close the urban section. That might take 2-3 modules - time will tell how many models I will be able to aquire. The last module will be green again and will focus on the rural area. There will be another river section with a fantastic Watermill by Tabletop World, a windmill and some crop fields.


Na koniec spis wykorzystanych produktów oraz podziękowań.

Lista (niepełna - jak o kimś zapomniałem to przepraszam) użytych produktów i podziękowań:

(PRODUCTS USED AND A THANK YOU)

Wrak statku - Gloomtide Shipwreck od GW - Model otrzymałem od Tomasza S. z Shaga (która niestety nie wytrzymała próby czasu). Niemniej chciałem bardzo Tomkowi podziękować, bez niego to wszystko co się dzieje nie miałoby miejsca. I jak tylko się ogarnę - skończę co mam dla Ciebie do skończenia :)

A very very warm thanks to Tomek "Sikor" for all your love and support on this project!! Gloomtime Shipwreck from GW was a gift from Tomek.

Część zieleniny i materiałów (choć większość figurek będzie na następnych modułach) nabyta w sklepie Battle-Models - tu również specjalne podziękowanie dla Pana Włodzimierza Kargińskiego - Nie dość że wzorowa obsługa klienta, to jeszcze naprawdę fajne gratisy - wóz na zdjęciu dostałem jako niespodziankę do zakupów, gdy zabrakło mi na niego funduszy. Także bardzo dziękuję i pamiętam!  

A very special thanks to mr. Kargiński from the battle-models.com website for supporting this project!

Drzewa, trzciny, trawa i segmenty krajobrazu - Noch/Faller/Auhagen/Woodland Scenics - Większość nabyta w sklepie Modelmania w Gdańsku. Bardzo dobrze zaopatrzony sklep!

Most of the "greens" were purchased in Modelmania - a modelling shop I live near. Their stock is fantastic. 

Większość figurek pochodzi z całkiem nowej produkcji CMON - A Song of Ice and Fire. Wsparte na kickstarterze (już dostępne w detalu), bardzo przyjemne figurki no ten klimat Gry o Tron! 

Most of the miniatures on the Diorama are from a fantastic game by CMON - A Song of Ice and Fire

Kilka figurek żywicznych między innymi żaby, jaszczur, żebrak, trędowaty, wrak łódki i inne duperele firmy HQ resin kupione w  Hexy Shop. (some resin figures and basing kits)

Brama i Mury obronne - Tabletop World (City Gate and Walls)

Most z podstawką rzeczną - Tabletop World (bridge)

Przystań rybacka z podstawką rzeczną - Tabletop World (fisherman's hut)

Rzeka - producent Tabletop World (river)

Sporo małych detali (np. grzybki) dostarczył Ristul (więcej od Ristula na kolejnych modułach) Small details like mushrooms

Kwiaty i tufty - Paint Forge (flowers and tufts)

Krzaki - BSM - Bear's Scale Modeling (vegetation) - Great quality products, easy to use.


DZIĘKUJĘ ŻE ZAJRZELIŚCIE, NAJŁATWIEJ ZŁAPAĆ MNIE NA FB:
THANK YOU FOR LOOKING! MY FB PAGE WHERE YOU CAN REACH MY EASILY:


  

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Cottage II - kolejny domek w mieście

Szybko, bez zbędnego pisania - zmalowany nowy domek, tym razem malutki cottage 2 od @tabletopworld. Różni się od dotychczasowych kamiennym dachem a nie gontem. Figurka kobiety od Miriltona, kaczki i zając też (kupione w battle-models.com). Zdjęcia muszę poprawić i od nowa zrobić, ale to już nie aż takie pilne ;) Enjoy!
czwartek, 19 lipca 2018

Inbox - co ostatnio przyszło pocztą

Moim noworocznym postanowieniem było nie kupić nic dopóki nie pomaluję przynajmniej 75% tego co mam w szafach. O dziwo - trzymam się tego postanowienia. Mamy lipiec a ja nic a nic nie kupiłem. Nie znaczy to, że nie ma żadnych nowości. Jak wspominałem wcześniej, zająłem 3 miejsce w konkursie Tabletop World. Ostatnio przyszła nagroda a mianowicie 3 budynki z tejże firmy. O ile Cottage I i Cottage II już mam (ale jako nieduże domki, mogą być powielone w miasteczku), tak trzeci budynek zasługuje na małą recenzję. Jest to domek lokalnego rybaka. Na początek kilka zdjęć:

 Na zdjęciu wszystkie 3 budynki. Dodatkowe elementy są dla rybaczówki, która to ma dodatkowo specjalnie dedykowany segment rzeczny.


 Jakość wykonania i detale są oszałamiające - jak zawsze w przypadku Tabletop-World. To będzie wielka radocha malować ten model. Już się nie mogę doczekać.

Tak wygląda model po złożeniu i sklejeniu. Wszystkie części zawsze idealnie do siebie pasują, nie ma nadlewek (no czasami jakaś mini minimalna). Zdecydowanie moja ulubiona firma produkująca tereny. Minus? Cena. Nie są to tanie budynki. Domek rybaka kosztuje z podstawką rzeczną 93 euro netto. Podatek też doliczają, do tego przesyłka z Chorwacji tania nie jest. Dlatego warto czasem wziąć udział w konkursie. Kolejnym minusem jest kruchość pewnych elementów. Trzeba bardzo uważać z tym budynkiem, jako że bez podstawki nie trzyma pionu. Mocniejsze uderzenie może spowodować ułamanie jakiegoś elementu. Niemniej jeżeli chodzi o ocenę - 9/10!

https://www.tabletop-world.com/?product=fisherman-house

 ALE TO NIE WSZYSTKO CO PRZYSZŁO OSTATNIO!

Firmie Mantic nie ufam. Wprawdzie słyszę bardzo dużych pozytywnych głosów, ich ghoule które kiedyś malowałem były ok, ale niestety wsparłem kiedyś kickstartera Kings of War i figurki które dostałem bardzo mnie rozczarowały. Dlatego bardzo ostrożnie podszedłem do któregoś z kolei kickstartera Mantica pod nazwą "Terrain Crate".

Jeżeli kogoś interesuje cały kickstarter to tu jest link, można wszystko przejrzeć co było. Ja wziąłem "Battlefield crate" oraz 2 mniejsze zestawy z innych skrzynek "wizard's study" i "blacksmith & stable". Battlefield crate mieścił się w takim oto jak powyżej ładnym, twardym pudełku. 2 mniejsze zestawy były w mniejszych kartonikach.

Napiszę krótko - nie jest to zdecydowanie poziom Tabletop World, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością. Plastik jest dość miękki, niektóre elementy przyszły poodginane, ale nic z czym trochę gorącej wody sobie nie poradzi. Detale są wystarczające do tego co potrzebuje, a mini fotelik, biureczko i Hedwiga rozczulają ;)Roboty będzie więcej niż w przypadku rybaczówki, nadlewek więcej, czasami ciężkie do usunięcia, ale też nie tak by psuć ogólne wrażenie. Nie jest źle, spodziewałem się znacznie gorszej jakości a tu Mantic zaskoczył.  Plusem na pewno jest cena i wytrzymałość elementów. Nie da się niczego połamać. Minusem fakt że miękki plastik się odgina, są nadlewki a niektóre elementy jak np. wóz, wydaje mi się przesadzony ze skalą. Ocena 7/10.

 Więcej zdjęć:

https://www.kickstarter.com/projects/1744629938/terraincrate-plastic-affordable-fantasy-terrain

A NA CO JESZCZE CZEKAM?

W zasadzie to tylko 2 rzeczy jeszcze przyjdą, których się spodziewam. Jedna przyjdzie w formie paczki, druga już jako pliki do samodzielnego wydruku. 
Do wydruku na drukarce 3d przyjdą pliki klasztoru, a właściwie całego opactwa. To też było dziełem kickstarterowym. Oto jak będzie wyglądać:


Natomiast pocztą przyjdzie już niedługo coś na co czekam od bardzo bardzo dawna a mianowicie gra od CMON - "A song of ice & fire". A w środku takie rarytasy:


https://www.kickstarter.com/projects/cmon/a-song-of-ice-and-fire-tabletop-miniatures-game?ref=user_menu